Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is D and Author is Grieten, Stefaan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Grieten, Stefaan. De iconografie van de Toren van Babel bij Pieter Bruegel: traditie, vernieuwing en navolging. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1988, 97 - 136.