Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is F and Author is Miedema, Hessel  [Clear All Filters]
M
Miedema, Hessel. Feestende boeren - Lachende dorpers: bij twee recente aanwinsten van het Rijksprentenkabinet. Bulletin van het Rijksmuseum, Bulletin van het Rijksmuseum, 29, no. 4 (1981): 191 - 213.