Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is H and Author is De Wilde, Eliane  [Clear All Filters]
D
De Wilde, Eliane. Honderd twintig tekeningen van Vlaamse en Hollandse meesters van de 16de tot de 18de eeuw uit de verzamelingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Exhibition Catalogue Brussels: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 1967. Reprint, Brussels: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 1967.