Bibliography

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is D and Author is Bastiaensen, Jean  [Clear All Filters]
B
Bastiaensen, Jean. De verloving van Pieter Bruegel de Oude. Nieuwe licht op de Antwerpse verankering. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 51, no. 1 (2013): 26-27.