Bibliography

Found 7 results
Filters: Author is Monballieu, A.  [Clear All Filters]
M
Monballieu, A. Aantekeningen bij de schilderijeninventaris van het sterfhuis van Jan Snellinck (1549-1638). Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, no. Journal Article (1976): 245 - 268.
Monballieu, A. Een werk van P. Bruegel en H. Vredeman de Vries voor de tresorier Aert Molckeman. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp- en, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp- en, 1969, 113 - 135.
Monballieu, A. Hoog geprezen, hoog geprijsd: Het 'Gezicht van Schelle' met zelfportret (1614) van Jan Brueghel I. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, no. Journal Article (1982): 153 - 164.
Monballieu, A. De 'Kermis van Hoboken' bij P. Bruegel, J. Grimmer en G. Mostaert. Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 1974, 139 - 169.
Monballieu, A. De Kunstenaarsfamilie Verhulst Bessemeers. Handelingen van de Koninklijk Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, Handelingen van de Koninklijk Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 78, no. Journal Article (1974): 105 - 121.
Monballieu, A. Nog eens Hoboken bij Bruegel en tijdgenoten. Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1987, 185 - 206.
Monballieu, A. De 'Twee aapjes' van P. Bruegel of de Singerie (seigneurie) over de Schelde te Antwerpen in 1562. Jaarboek van het Koninklijk Museum te Antwerpen, Jaarboek van het Koninklijk Museum te Antwerpen, 1983, 191 - 210.