Bibliography

Found 2 results
Filters: Author is Vander Auwera, Joost  [Clear All Filters]
A
Auwera, Joost Vander, Laetitia Bolle, and Frederik Leen. Van (aanleg) tekening tot schilderij: Sebastiaen Vrancx (Antwerpen 1573-1647) van zijn samenwerking met andere meesters. Exhibition catalogue Brussels: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 2004. Reprint, Brussels: Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 2004.
Auwera, Joost Vander, and Sabine van Sprang. Rubens: A Genius at Work. Exhibition Catalogue Brussels: Royal Museums of Fine Arts of Belgium. 2007. Reprint, Tielt: Lannoo, 2007.