De verzameling van Dr A. Welcker: I: Nederlandse tekeningen der zestiende en zeventiende eeuw