De Nalatenschap van P.P. Rubens: Staetmasse ende rekeninge van alle ende jegelycke de goeden, ruerende ende onruerende, compterende den sterffhuyse van wylen heer Pietro Paulo Rubens

TitleDe Nalatenschap van P.P. Rubens: Staetmasse ende rekeninge van alle ende jegelycke de goeden, ruerende ende onruerende, compterende den sterffhuyse van wylen heer Pietro Paulo Rubens
Publication TypeJournal Article
AuthorsGĂ©nard, P