Catalogus of Naamlyst van Schilderyen. Met derzelver Pryzen sedert een langen Reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het Openbaar vekogt

TitleCatalogus of Naamlyst van Schilderyen. Met derzelver Pryzen sedert een langen Reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het Openbaar vekogt
Publication TypeBook
AuthorsHoet, G, Terwesten, P